Dogmereglerne

DOGMEREGLERNE

“Jeg lover at underkaste mig følgende regelsæt udarbejdet og konfirmeret af DOGME 95:

  1. Optagelserne skal foregå på location. Rekvisitter og scenografi må ikke tilføres. (Hvis en bestemt rekvisit er nødvendig for en historie, må en location vælges hvor denne rekvisit forefindes.)
  2. Lyden må aldrig produceres adskilt fra billedet eller omvendt. (Musik må altså ikke anvendes med mindre det forefindes på optagelsesstedet.)
  3. Kameraet skal være båret. Al bevægelse eller stilstand, der kan opnåes i hånden, er tilladt. (Filmen skal ikke foregå, hvor kameraet står, men der skal filmes, hvor filmen foregår.)
  4. Filmen skal være farvefilm. Lyssætninger accepteres ikke. (Hvis der er for lidt Iys til exponering, må scenen udgå eller en enkelt lampe påmonteres kameraet.)
  5. Optisk arbejde, såvel som filtersætning af filmen er forbudt.
  6. Filmen må ikke indeholde overfladisk action. (Mord, våben etc. må ikke forekomme.)
  7. Tidsmæssig og geografisk fremmedgørelse er forbudt. (Det vil sige, at filmen foregår her og nu.)
  8. Genrefilm accepteres ikke.
  9. Filmformatet skal være Academy 35mm.
  10. Instruktøren må ikke krediteres.

Ydermere lover jeg som instruktør at afstå fra at have en personlig smag! Jeg er ikke kunstner længere. Jeg lover at afstå fra at skabe et “værk”, idet jeg prioriterer sekundet frem for helheden. Mit ypperste mål er at aftvinge mine personer og scenerier sandheden. Dette lover jeg vil ske med alle midler og på bekostning af al god smag og æstetik.

Således aflægger jeg KYSKHEDSLØFTET.”

København, mandag den 13. marts 1995
På vegne af DOGME 95

Lars von Trier          Thomas Vinterberg