1

Dovneregler

STRANDENGENS DOVNEREGLER:

Baggrunden for dovnekunst er den fantasi og glæde man oplever, når ens barnebarn  samler en ubestemmelig pind eller sten op og udbryder; ”Se farfar. Det ligner en hest.”

1:   Grundideen med dovnekunst er at fastholde og udvikle denne værdifulde uhæmmede fantasi og impulsive glæde i
kombination med sund dovenskab.

2:   Dovenskabsprincippet gælder ved indsamling af materialer, som kun bør forgå, når man udelukkende har lyst til at slappe af fra alt andet. Princippet gælder også ved den endelige praktiske udførelse, der derfor ikke bør være kompliceret og tidskrævende.
Den mellemliggende kreative ideudvikling er utrolig vigtig og givende, hvorfor der må anvendes ubegrænset tid til denne spændende skabelsesprocces.

3:   Hovedreglen er at dovneværket skal bestå af mindst to og gerne flere selvfundne ting, primært i naturmaterialer, der er forarbejdet af naturen selv.

4:   Forarbejdning af de fundne enkeltdele bør undgås og selve skabelsen af værket bør primært omfatte en kombinering og sammenfatning af de enkelte dele. I den forbindelse er det acceptabelt at benytte søm, skruer, tråd, lim lodninger, svejsninger o.lign., samt farve, maling og træolie i mindre omfang.

5:   Undtagelser accepteres for ikke at begrænse den kreative proces, men hvis hovedparten af et værk består af forarbejdede dele, skal det benævnes; Dovnekunst Dunkel.

6:   Naturalistiske værker er forudsætningen for at leve op til dovneprincippets baggrund og grundide, men abstrakte værker kan accepteres som et led i arbejdsprocesserne, for at opnå viden om materialevalg og formgivning.

7:   Dovneværker kan ikke fremstilles på bestilling. De er primært til glæde for den dovne ”kunstner” selv, hans/hendes familie og til inspiration for andre interesserede. Derfor er dovneværker ikke til salg!

8:   Seriefremstilling af ensartede dovneværker er i sagens natur udelukket.

9:   Plagiater og andre efterligninger, samt forsøg på at fremstille dovneværker i kunststofmaterialer eller på IT-basis kan kun betegnes som makværk.

10:  Ægte dovneværker skal være fremstillet af en person, der har tiltrådt disse dovneregler og værket skal godkendes  af alle nulevende dovnekunstnere for at blive registreret på www.dovnekunst.dk.

Per Makwarth

STRANDENGEN
Udformet februar 2000 > opdateret maj 2015
2003fritC

Comments are closed.