På togt med Tejsten

På togt med Tejsten

Vi har mange gode minder fra togter i denne smukke og stabile træbåd. Bl.a. fra den svenske skærgård, samt fra træf med 40 – 50 andre træbåde og -skibe fra Isefjord og Roskilde Fjord. Se mere om Træf Fjordens Træbåde 2011, 2012 og 2013
Som medlem af TræskibsSammenslutningen deltog vi bl.a. også i TS’s Pinsetræf 2013 i Holbæk, sammen med ca. 100 andre TS fartøjer. TS har til formål at bevare Danmarks sejlende kulturarv.

Tags: